STATE - GOA

राज्य - गोंय
क्रमांक शाळेचे नाव आणि नामो कामां माध्यम वसतीघर सुविधा
०१ संजय खाशेले शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र,
पुंडलिक नगर - पर्वरी
बार्देश, गोंय - ४०३५२१
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
इंग्रजी हा
०२ सेंट झेवियर्स एकेडमी,
कदंब रोड,
बायंगिणी, ओल्ड गोवा
गोंय - ४०३४०२
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
इंग्रजी हा
०३ होली क्रॉस स्कूल फॉर द हँडिकॅप्ड
३१२, खोर्नाचे भाट, कामुर्ली, म्हापसा
बर्देझ गोंय,
गोंय - ४०३५०७
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक
इंग्रजी,
कोकणी
हा
०४ डॅडीज होम
मठ संकुलामुखार, घोगळ,
पो. फातोर्डा,
मडगाव
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
इंग्रजी,
कोकणी
हा
०५ केशव सेवा साधनाची खाशेल्या भुरग्यांखातीरची शाळा,
शेट्ये चाळ,
वडाचो वाडो,
बोर्डे - बिचोलिम गोंय
उत्तर गोंय - ४०३५०४
पूर्व स्कूल,
प्राथमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी,
कोकणी
हा
०६ लोकविश्र्वास प्रतिष्ठानची विराणी - इसानी शाळा
कपिलेश्र्वरी, ढवळी फोंडे
गोंय, उत्तर गोंय - ४०३४०१
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठी हा
०७ गुजराती समाज शारीरिक विकलांगांखातीर शिक्षणिक ट्रस्ट,
मारुती देवळालागी,
आके, मडगाव - गोंय,
दक्षिण गोंय - ४०३६०१
प्राथमिक,
माध्यमिक,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
इंग्रजी ना
०८ न्यू डॉन आशादीप खाशेली शाळा
दीपविहार माध्यमिक स्कुलालागी,
हेडलँड, सडा
दक्षिण गोंय - ४०३८०४
पीआयपी,
पूर्व स्कूल,
पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण,
व्यावसायिक प्रशिक्षण
भुरग्याली आवयभास ना
०९ डिझेबिलिटी रायटस् असोसिएशन ऑफ गोवा
द्वारा, स्टार इन्वेस्टमेंटस्,
हेड पोस्ट ऑफिसामुखार, पणजी,
तिसवाडी - ४०३००१
- इंग्रजी,
कोकणी
हा

Back to List of schools

Information About: