STATE - PUNJAB

ਸਟੇਟ - ਪੰਜਾਬ
ਕ੍ਰਮਾਂਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ
੦੧ ਖੋਸਲਾ ਡੇਫ ਸਕੂਲ
ਸ਼ਹੀਦ ਊੱਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਟੇਲੀਵਿਜਨ ਸਟੂਡਿਓ ਦੇ ਸਾਮਣੇ
ਜਲੰਧਰ - ੧੪੪੦੦੧
ਪੀਆਈਪੀ,
ਪਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ,
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ,
ਸੈਕੰਡਰੀ,
ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਪ੍ਰੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ,
ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
੦੨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੋਰ ਦਿ ਵੇਲਫੇਅਰ ਔਫ ਦਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ (ਰਜਿਸਟਰਡ)
ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹੋਸਟਲ
ਲੋਅਰ ਮਾਲ,
ਪਟਿਆਲਾ - ੧੪੭੦੦੧
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ,
ਸੈਕੰਡਰੀ,
ਪਪ੍ਰੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ,
ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ,
ਅੰਗਰੇਜੀ
ਲਾਗੂ
੦੩ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਦਿ ਡੇਫ
ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹੋਸਟਲ,
ਲੋਅਰ ਮਾਲ,
ਪਟਿਆਲਾ - ੧੪੭੦੦੧
ਪ੍ਰੀ - ਸਕੂਲ,
ਪਪ੍ਰਾਇਮਰੀ,
ਸੈਕੰਡਰੀ,
ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਅੰਗਰੇਜੀ
ਪੰਜਾਬੀ,
ਲਾਗੂ
੦੪ ਨਰਸਰੀ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਹਿਅਰਿੰਗ ਸੇਂਟਰ
੪੬੪/੧ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਸ਼ੇਰਾਂ - ਵਾਲਾ ਗੇਟ,
ਪਟਿਆਲਾ - ੧੪੭੦੦੧
ਪ੍ਰੀ -ਸਕੂਲ,
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ,
ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਹਿੰਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

Back to List of schools

Information About: